Az Inter-Computer Cégcsoport tulajdonosainak és vezetőinek meggyőződése, hogy a hosszú távú, eredményes működés legfontosabb feltétele az Ügyfelek megelégedettsége, az etikus (tisztességes) üzleti magatartás és a környezet védelme. Elkötelezettek vagyunk az Ügyfelek igényeinek és elvárásainak mindenben megfelelő, jó minőségű hardver és szoftver termékek forgalmazása, valamint a magas szakmai színvonalú IT szolgáltatások teljesítése, továbbá az antikorrupciós (jog)szabályok betartása és a környezeti terhelés minimalizálása mellett.

Tevékenységünk során szakmailag magas szinten, körültekintően, lelkiismeretesen, a vonatkozó előírásoknak és szakmai irányelveknek mindenben megfelelően, legjobb tudásunk szerint, tisztességesen és becsületesen járunk el. Stratégiánk egyik meghatározó eleme a jogszabályok maradéktalan betartása, beleértve a korrupció elleni folyamatos fellépést is.

A leírtakkal összhangban önmagunk felé támasztott elvárásunk, hogy:

  • minőségirányítással, környezetirányítással és az antikorrupciós irányítással kapcsolatos követelményeknek megfeleljünk, folyamataink szabályozott és ellenőrzött körülmények között valósuljanak meg,
  • jogszabályi és megfelelési kötelezettségeket mindenkor teljesítsük,
  • korrupciót minden formájában megakadályozzuk és ösztönözzük a jóhiszemű vagy megalapozott aggályok bizalmas, megtorlástól való félelem nélküli jelzését,
  • Ügyfelek igényeit maradéktalanul és gazdaságosan teljesítsük,
  • partnerek és gyártók általi megítélésünk kedvező legyen,
  • versenyképességünket, piaci pozíciónkat, jó hírnevünket folyamatosan erősítsük,
  • minőség- és környezeti kultúránk, valamint etikai megközelítésünk folyamatosan fejlődjön, a korrupcióellenesség, a minőség iránti és a környezet védelmére irányuló elkötelezettség minden munkavállalónál belső késztetéssé, igényességgé formálódjon.

Elkötelezettek vagyunk a szakmailag igényes és környezetkímélő munkavégzés mellett, valamint az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránt. Tevékenységünk során maximálisan figyelembe vesszük Ügyfeleink igényeit és elvárásait, ugyanakkor a saját magunkkal szemben támasztott követelményekből nem engedünk.

Minden munkatársunk kötelessége, hogy jelentse a jogszabályokban, jelen integrált irányítási politikában és az antikorrupciós jellegű szabályzatokban meghatározott irányelvek és előírások megsértését, vagy annak gyanúját. Biztosítjuk, hogy senkit se érjen hátrány, diszkrimináció vagy felelősségre vonás a fentiek szerinti bejelentése következtében, amennyiben azt jóhiszeműen tette vagy ésszerűen feltételezett egy korrupciós eseményt (annak gyanúját).

Folyamataink végrehajtása során környezettudatosan járunk el annak érdekében, hogy a környezet terhelése folyamatosan csökkenjen, a szennyezőanyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékűvé váljon, és a környezet károsítása kizárható legyen.

Munkatársaink szakmai tudását és kompetenciáját folyamatosan fejlesztjük, Ügyfeleink részére a legmodernebb IT technológiai színvonalnak megfelelő termékeket szállítjuk, IT szolgáltatásainkat a nemzetközileg elfogadott szakmai módszertanok, sztenderdek alkalmazásával teljesítjük.

Fentiek szerinti céljaink eléréséhez az ISO 9001, az ISO 14001 és az ISO 37001 szabványok szerint kialakított integrált irányítási rendszert üzemeltetjük, amely iránt minden munkatársunk elkötelezett.

Budapest, 2023. július 3.

 

Fábri Miklós Kornél s.k.
igazgatósági tag

Bajzáth János Bence s.k.
igazgatósági tag

Koszti Zsolt s.k.
igazgatósági tag