A Társaság vezetősége a Társasággal üzleti, szakmai, külső szolgáltatói, gyártói, beszállítói és egyéb (jog)viszonyban álló Ügyfelei, Partnerei és azok munkavállalói, valamint az érdekelt harmadik felek részére a Társaságot vagy munkavállalóit, valamint a Társaság nevében eljáró személyeket érintő, az etikai értékekkel és normákkal össze nem egyeztethető magatartással, visszaéléssel, korrupciós helyzetekkel vagy mindezek gyanújával kapcsolatos információk bejelentésére az alábbi levelezési címen biztosít lehetőséget.

A Társaság elkötelezett a tudomására jutott, fentiek szerinti bejelentések pártatlan és objektív kivizsgálása iránt, valamint a kivizsgálási folyamatban az általa megismert adatokat bizalmasan kezeli és a számára ismertté vált (feltárt és beazonosított) adatokat és bizonyítékokat a kivizsgálást követően célhoz kötötten őrzi meg. Biztosítja a kivizsgálást végző és annak eredményeként döntést hozó személyek függetlenségét. Biztosítja továbbá a korrupciós bejelentések anonim kezelését és a megakadályozza a jóhiszemű bejelentőre nézve bárminemű hátrány kialakulását, a bejelentő hátrányos helyzetbe kerülését/hozását.


compliance@intercomputer.hu Adatkezelési tájékoztató